เวกเตอร์, Inc.

โซลูชั่นเวิร์ดเพรส Vektor เผยแพร่ธีมเวิร์ดเพรส "ฟ้าผ่า" ในไดเรกทอรีอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ที่สามารถใช้สําหรับ บริษัท และร้านค้าสามารถตั้งค่าฟรีและง่าย แน่นอนว่าเรายังสนับสนุน WeoCommerce เพื่อให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ EC ได้

นอกจากนี้ปลั๊กอินที่มีประโยชน์เช่น"VK All in One ExtensionUnit"ซึ่งสรุปฟังก์ชั่นต่างๆที่จําเป็นสําหรับเว็บไซต์และห้องสมุดบล็อก"VKBlocks"ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการผลิตเว็บไซต์ขององค์กรและการเขียนบล็อกเผยแพร่ในไดเรกทอรีอย่างเป็นทางการ