การแข่งขันปัญหา

เนื้อหากิจกรรม

เวลานี้เราจะให้สถานที่สําหรับลําโพงผู้สอนและสปอนเซอร์ (บางคนไม่ได้เข้าร่วม) ที่จะถามคําถามและแชทได้อย่างอิสระ แน่นอนว่าคณะกรรมการบริหารยังมีสมาชิกหลายคน
เราหวังว่าจะมีส่วนร่วมของคนจํานวนมาก

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่ต้องการฟังเซสชัน)

เข้าร่วม Woo EC Fes ญี่ปุ่น 2021

หมายเหตุ: นี่ไม่ได้จํากัดการรับชมของผู้คนนอกเหนือจากผู้ชมที่กล่าวถึงข้างต้น

สถานที่ / เวลาจัดส่ง

ฟลอล 1 พื้นที่ AC

11/20 (เสาร์) 16:30 - 18:00