พิธีปิด

อะไรอยู่ในเซสชัน

พิธีปิดงานญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ในปี 2021

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่ต้องการฟังเซสชัน)

ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Woo EC Fes Japาญา 2021

หมายเหตุ: นี่ไม่ได้จํากัดการรับชมของผู้คนนอกเหนือจากผู้ชมที่กล่าวถึงข้างต้น

สถานที่ / เวลาจัดส่ง

ฟลอล 1 พื้นที่ AC

11/20 (เสาร์) 15:40

โฮสต์ความคืบหน้า

ซาปิโย

ซาปิโย

https://kent-and-co.com

แนะนําตัวเอง, พื้นหลัง, ฯลฯของ

ผมเป็นฟรีแลนซ์ ฉันมักจะเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียนออนไลน์
การทําเว็บไซต์ก็เช่นกัน พวกเขาถ่ายรูป ภาพยังทํา
กระจายบน YouTube หรือ Twitch

ชาวโตเกียว ผู้มีส่วนร่วมด้านการสื่อสารของ Vo เปียก

@sasagawaki